Izašao je iz štampe prospekt "Selo Prebilovci"

 

          U skladu sa preuzetom obavezom proisteklom iz zaključaka sastanka održanog krajem prošle godine u Prebilovcima, na inicijativu portala Prebilovci-selo na interetu, Turistička organizacija grada Trebinja, pred ovogodišnju turističku sezonu,štampala je prospekt "Selo Prebilovci".
          Prospekt je prva od planiranih aktivnosti realizovanih sa ciljem turističke valorizacije ovog naselja u dolini Neretve. Prospekt je objavljen na srpskom i engleskom jeziku sa kvalitetnim izborom fotografija.

          Dobar geografski položaj Prebilovaca, blizina hercegovačkih manastira i značajnih kulturno istorijskih i turističkih mjesta te istorijski tok događaja u Drugom svjetskom ratu, uz hram Vaskrsenja Hristovog selo su učinili poželjnom turističkom destinacijom, posebno u oblasti vjerskog turizma. U Prebilovcima je, u protekle tri godine, od izgradnje hrama Vaskrsenja Hristovog, zabilježeno preko 30 hiljada posjeta.

 

Prospekt Preilovaca1  Prospekt Prebilovaaca2

Prvi prospekt Prebilovci su dobili zahvaljujući razumjevanju i podršci Turističke organizacije grada Trebinja

Publikovano, februara 2019. godine

 

Autori fotografija za prvi prospekt Prebilovaca su: Olof Neslund (Švedska), Željko Miličević (Mostar), Aco Dragićević dok je fotografiju djevojaka sa tečaja iz 1939. godine, prema pečatu na poleđini fotografije, snimio fotograf Jurjević iz Čapljine. Tekst pripremio urednik portala Prebilovci selo na internetu. Prevod teksta na engleski jezik: Jelena Prtilo (Trebinje).

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template