Bosna i Hercegovina duguje progranim i raseljenim povratak

Svima koji se žele vratiti na svoje ognjište Bosna i Hercegovina je dužna omogućiti obnovu objekata


Pola sela a samo jedna kuća obnovljena - Bulutova mahala

Novom strategijom povratka izbjeglih i raseljenih lica u BiH, država je dužna obnovit objekte svih korisnika koji ispunjavaju, od strane državne Komisije za izbjegla i raseljena lica BiH, usvojene kriterije.

Država je to dužna uraditi po IMG-standardu. Drugim riječima obaveza je države da stvori odgovarajuće uslove stanovanja.

Na internet stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, objavljeni su formulari za prijavljivanje korisnika čija imovina nije obnovljena. Internet adresa je http:/www.mhrr.gov.ba/ . Nakon što se otvori stranica, neophodno je da se u sadržaju odabere rubrika:Izbjeglice, raseljeni i stambena politika. Otvaranjem ove stranice otvoren je put ka neophodnim informacijama te obrascima za prijavu.

Popunjen formular šalje se na adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, 
Trg Bosne i Hercegovine broj 1 
71 000 Sarajevo

Još uvijek je gotovo svaka kuća u Prebilovcima u ruševinama.

Nakon što pristignu prijave zainteresovanih izbjeglica i raseljenih lica, državna komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH, vrši izbor opština za projekat. Kako će se izbor opština koje će biti uključene u projekat vršiti na osnovu pristiglih prijava na adresu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, bitno je da se svi zainteresovani za povratak prijave popunjavanjem formulara. Kad opština uđe u projekat i potpiše Memorandum o razumjevanju da je dobila projekat, onda raspisuje Javni poziv korisnicima zainteresovanim za obnovu objekata. Javni poziv je otvoren 30 dana, od dana objave u jednom od dva lista (po jednom u entitetima). Uz to javni poziv će biti istaknut i na oglasnoj tabli u određenoj u opštini.

Kriteriji koji treba da zadovolji svaki izbjeglica, povratnik ili raseljeno lice zainteresovano za obnovu kuće i povratak.

-STATUS da ste izbjeglica, raseljeno lice ili povratnik. Bitno je naglasiti da svi koji danas žive van BiH potrebno je da posjeduju CIPS lk, i da se prijave u opštinski organ zadužen za povratak.
-VLASNIŠTVO , dokazuje se, ZK-izvatkom (zemljišno knjižni list koji se vadi u katastru) ili posjedovni list, ili uvjerenje o povratku imivine, ili CRCP odlukom.
-UVJERENjE o kretanju na dan 30. aprila 1991 god. izdaje MUP.
-IZJAVA da na teritoriji BiH nema drugu imovinu, da se želi vratiti, da nije dobivao pomoć ili nije dovoljno dobio pomoći do sada, da je imovina devastirana (izjavu može sam napisati i potpisati njen autor ali je treba ovjeriti u jednoj od opština na području BiH).

Svi dokumenti moraju biti orginal ili ovjerene kopije u jednoj od opština u BiH.
  
Dokumenti na osnovu kojih se vrši bodovanje:

-Kućna lista se izdaje u mjestu boravišta i u nju se upisuju svi članovi porodice, djeca do 18 godina moraju priložiti rodni list. 
-Socijalni status familije: dokazuje se original dokumentima ili ovjerenim kopijama o poginulim, invalidnim licima, bolesnim, nezaposlenim, zaposlenim povratnicima, penzioneri čekom od penzije, deficitarni kadrovi, samohrani roditelji, maloljetna djeca bez roditeljskog staranja.
Dokumenti se predaju na adresu opštine na čijem se području nalazi imovina izbjeglice iili raseljenog lica koje se želi vratiti. Kada su u pitanju prognani iz doline Neretve, oni predaju dokumente Skupštini opštine Čapljina. Adresa je:

Skupština opštine Čapljina 
Komisiji za obnovu i rekonstrukciju

Trg kralja Tomislava bb 
88 300 Čapljina

Poslije prijema dokumenata, a nakon isteka roka od 30 dana, koliko je javni poziv otvoren, bira se Opštinska komisija za obnovu. 
Komisiju predlaže načelnik, a usvaja opštinsko vijeće. U komisiji treba biti neko od povratnika koga načelniku opštine predlaže Udruženje povratnika ili grupa građana gdje nema udruženja. 
Obavezno je u prijavi dostaviti trenutnu adresu stanovanja ili broj telefona radi toga što Komisija može naknadno tražiti da se u roku od 8 dana dostavi neki od dokumenata koji podnosilac zahtjeva ѕa povratak nije predao. 
Poslije bodovanja koje treba da uradi Komisija za obnovu i rekonstrukciju Skupštine opštine Čapljina, spisak sa bodovnom listom se stavlja na oglasnu tablu gdje ostaje 15 dana. To je vrijeme predviđeno za podnošenje eventualnih prigovora. Prigovor se dostavlja opštinskoj Komisiji za odabir korisnika sredstava.

______

Vijest o prijavljivanju za povratak izbjeglica i raseljenih lica na www.prebilovci.net objavljena je 11. marta 2008. godine. Uz ovu vijest u PDF formatu objavljujemo i dokumenat koji sadrži formular za prijavljivanje nadležnom Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. Posjetioce koji su pročitali ovu vijest web-tim moli da obavjeste svoje prijatelje, poznanike i rodbinu a koji su živjeli, prije izbijanja građanskog rata u Bosni i Hercegovini, a nemaju prilaz Internetu, da postoji mogućnostima dobivanja materijalne pomoći i povratka u mjesto koje su napustili u ratu 1992. godine. Objavljujemo i broj telefona u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, regionalnog centra u Mostaru, gdje zainteresovani mogu dobiti detaljnije informacije o svim pitanjima vezanim ѕa povratak. Telefon je 036 555-841. Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu je 00387. Bitno je, i to ponavljamo, ispoštovati redosljed poteza koje treba učiniti svako zainteresovano lice za povratak. Prvo je podnosi prijava Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine broj 1, 71 000 Sarajevo. Formular za prijavu možete preuzeti i sa naše stranice. Dovoljno je da kliknete na dio rečenice obojen plavom bojom (dokument koji sadži formular). Izbor opština vršiće se na osnovu podnešenih prijava Ministarstvu za ljudska prava i iѕbjeglice BiH. U međuvremenu, čekajući odluku Ministarstva za ljudska prava, neophodno je pripremati potrebnu dokumentaciju i čekati raspisivanje oglasa za podnošenje zahtjeva od strane opština.

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template