Топоними на подручjу Пребиловаца

Ада, Аћимова башча, Алаговац, Бабиновац, Банђуруша (Банђурева ограда), Барe, Бараћуше, Биjела влака, Биjеле њиве, Биjеле стиjене, Бјелића градина, Биволац, Близне гомиле, Борисовац, Бован, Брдо, Бријег, Булутова махала, Булутове траве, Бунарина, Вала, Велика гомила, Велике брезе, Велика вала, Велике ступице, Винине, Виногради, Водопој, Врелина, Вучиjа jама, Гајине, Гаревине, Главиждо, Главичица, Главица, Гњедац (Гниjедац), Говеђак (Говеђи до), Говеђи пут, Гоник, Гостиљац, Гоjанов До, Горица (топоним у Козjим стиjенама коjи jе познат као непогрешив орjентир за вриjеме. Кад сунце, у љетном периоду, обасjа Горицу, тачно jе 12 часовa), Граница, Грков до, Густа грма, Грабак (Гребак), Грабова долина, Греда, Грлић, Дaлићуша (Дoлићуша), Даждинове врбе, Двогрла пећина, Дебела љут, Диjела, До, Дорануша, Драгићеве траве, Драгићеве куће, Драгића до, Дренова долина, Дубац, Дукат, Дуго око, Ђевоjкин гроб, Ђевојка (јаруга) Екмечића градина (позната и као Велика градина), Екмечића траве, Ждракановића jаз, Ждракановића башча (позата и као Дукина башча), Ждракановића ограда, Жилетине, Женски пут, Жута плоча, Загон (Горњи и Доjњи), Засjек, Згони, Зоjмир (Mали и Велики), Јајин приступак, Jавич, Jарећак, Jазбина, Jарећа ластва, Jарећа главица, Jевин кук, Jелим, Jефтиновац, Jохе, Jованова локва, Jежевине, Каjдрача, Каочина, Капуше, Кесина ограда, Камени вир, Кариманова башча, Кариновац, Катуниште, Кењчуша, Кљенова главица, Козjе стиjене (Козjи куци), Ковачуша, Козлић, Коњски пут, Косе, Кошћелова ластва, Кошћелски бус, Кратине, Краварица, Краjњи кук, Крижице, Крило, Крстина, Крмећи бус, Крунуша (jаруга), Крч, Крчић, Кулине, Куничар, Куничина бара, Кучељак, Кућиштa, Лађиште, Лакат, Ласоханов гроб, Лазина (више је Лазине у атару Пребиловаца; Шарића, Банђура и Стиглића те Лазина код Пребрђа- старословенска риjеч за искречено земљиште), Лапатиновац, Легло, Липова ластва, Лиман, Ложишта, Луке, Лучица, Мала вала, Мала гомила, Мале њиве, Мале ступице, Мала градина, Малокосовина, Малта, Мачине, Мачиjа љут, Медин гњедац, Медина ограда, Меданове куће, Међуограде, Метала, Метерезине, Модрич, Морачево, Мосур, Мрвићи, Мрчгаj, Миликића бус, Муjина пећина, Навиjаљке, Накло, Николина главица, Ноктац, Њиветина, Обло плесно, Оградетина, Огарев тор, Одриц, Окука, Орахов до, Орепак, Орлова торина, Окосине, Омеђине, Осоjе, Осретак, Парница, Пасја глава, Пашина башча, Питомина, Плошна главица (Плочна главица), Перала, Перишића плесно, Подоље, Подворнице, Погледни кук, Покраjница, Пољице, Понори, Посрани кук, Прдоца (Предоца), Пребрђе, Приблаће, Прибојци, Приграчина, Приjеворац, Приjешац, Присоjе, Прокопица, Прокос, Пудареве траве, Пударев буџак, Пударев пут, Путолова ластва, Радановац, Раjевина, Раставци, Ражиште, Раздоље, Репи, Риjевци (Руjевца), Равна дубрава, Ривине, Росин вир, Рогоjевац, Руjево гувно, Рупине, Садинa, Седло, Сjекавице, Смоковац, Смоквина, Смреке, Смрчна долина, Слановац, Солила, Страњик, Стањевац, Стиглићуша (Стиглића ограда), Сухе зеленике, Сухића градина, Сухиђа куће, Телећак, Тjесна продо, Телећаци, Торићина, Топине маслине, Трновци, Ћирина кућа, Ћирића ограде, Ћорлукина локва, Ћукова љут, Урмовина, Хабатнице, Хаџиjин бриjег, Халилова локва, Харем, Хоргот, Хрвеница (Ервеница, Хервеница, Рвеница), Цвиjин чардак, Црно брдо, Црна љут, Црноглав, Челина, Чолин челињак, Чардачина, Џемина jама, Шабаново око, Шарића махала, Шопова башча, Широка продо, Шошина ограда, Шкрка, Шкркна jаруга.

__________________

* на www.prebilovci.net од марта 2006. године, допуњавано у фебруару 2007. и у јуну 2008. године. Комплетирано у јануару 2009. године. Web-тим захваљује свим који су учествовали у регистровању топонима на подручју Пребиловаца.

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template