Пребиловци. Село Пребиловци код Чапљине лежи на лиjевоj обали Брегаве. У селу се налази средњевjековно гробље у данашњем православном гробљу. На jедном од стећака се налази лиjепо израђен грб на штиту са мачем. На штиту су четири розете са унутра урезаним крстићима. На jедном другом стећку jе израђен срцолики штит са мачем. Таj гроб jе припадао, вjероватно, Стjепану Прибиловићу.

Име села настало jе у Средњем виjеку, вjероватно по неком феудалцу Прибилу, али никако по имену хумског кнеза Ивана Прибила jер он ниjе имао посjеде у овом диjелу Хума (Др. Jефто Дедиjер, Херцеговина, у насељу, VI, 101)

Спомиње се Стjепан Прибиловић 1378 године као воjвода Хумске земље; од њега jе бан Далмациjе тражио да пошаље воjну помоћ Стону (Gelcich, Mon. Rag., Libri Ref. IV, 172). Приjе би могао бити оваj Стjепан Прибиловић по коме се село добило име jер се спомињу операциjе код Стона. То значи да се тражила помоћ од неког феудалца коjи jе становао у близини Стона. Према томе би име Пребиловци могло настати у XIV виjеку.

_______
* Марко Вего, Насеља средњевjековне босанске државе, Самобор 1937. године, страна 9

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template