Čekajući krov nad glavom

Nevjerovatna je sporost u rješavanju zahtjeva za dodjelu donacija povratnicima u dolini Neretve. Već godinama dvadesetak familija iz Prebilovaca čeka u redu da im se obnove kuće.

I kad se prikupi i preda obimna dokumentacija, pa čak i kad se odobre sredstva – čekanje se produžava u nedogled.

Prvo prođe jedna godina dok se na raznoraznim nivoima, prije donošenja odluke o donacijama, prekontroliše predata dokumentacija, potom slijedi neopravdano dug period podnošenja eventualnih žalbi a onda je na redu čekanje na izbor izvođača radova.

Ljude polako a sigurno izdaje strpnjelje.

Jedan od upornijih Prebilovčana da obnovi krov nad glavom je Spasoje Banđur.

Pred rodnom kućom razapeo je šator pod kojim živi. Čeka i nada se da će od planiranih 150 hiljada KM koliko će se dodjeliti povratnicima srpske nacionalnosti jedan dio pripasti i njemu da obnovi kuću na ulazu u Prebilovce.

    

Publikovano u julu 2010.

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template