Školska godina 1959/60

Klik za vecu sliku

Đaci Osnovne škole u Prebilovcima, školska godina 1959/60, učitelj Ćetko Koprivica.

Gornji red: Brnjašić (Todora) Bogdan, Nadaždin (Dušana) Božidar, Bulut (Danila-Barona) Vaso, Bulut (Đorđa) Lazar, Tripković (Nikole) Todor, Tripković (Rade) Danilo, Krunić (Milana) Mihajlo, Bulut (Danila-Barona) Nenad.

Srednji red: Tripković (Rade) Danica, Dragićević (Dragomira) Dušan, Ekmečić (Branka) Ilija, Bulut (Jove) Stevo, učitelj Ćetko Koprivica, Dragićević (Nikole) Manojlo, Dragićević (Milana) Milovan, Bulut (Sime) Milorad-Bajo, Bulut (Danila-Dane) Đorđo.

Donji red: Ekmečić (Milana) Žarka, Ekmečić (Đure) Vasilija, Medan (Lazara) Koviljka, Šarić (Milana) Ksenija, Bulut (Jove) Dara, Ekmečić (Jovice) Stana, Ekmečić (Milana) Ilinka i Tripković (Spasoja) Stoja.

Fotografija potiče iz porodičnog albuma Dušana (Dragomira) Dragićevića

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template