Stara kuća

 

ognjiste

Obnovljeno ognjište u staroj kući Danila Buluta - Barona u Bulutovoj mahali

Ognjište, verige, sač, sadžak,ćusegija, mašice (iskovana lopatica za zgrtanje žara i sklanjanje pepela u kotaricu). 

Na počađavelom zidusinija. Tu je i tava (tiganj) kao i lopar sa kojim stopanica uzima iz naćvi pripremljen hljeb da ga zapreće na ognjištu. S jedne strane lopar je ukrašen, izrezbaren. Da se, kad zatreba, ukrasi pogača njegovim šarama. Djeci na radost.

Ognjište je centralno mjesto oko kojeg se okupljaju ukućani.

Iza ognjišta, iz kamena isklesan, stoji prijeklad za odlaganje posuđa i drugih kućnih potrebština.

Ispred prijeklada, pored ognjišta, dva su kamena kreveta. Na tim krevetima se spavalo, rađalo i podizalo potomstvo.

Kod ognjišta se, sjedeći na šćemlijama, ručavalo i večeravalo za sinijom koja se skidala sa čađavog zida. Malo dalje od sinije je bičalj čobanice i kaputa.

O čerjenu, podalje od vatre i ognjišta, krto od vrbovog pruća. Tu se čuvaju drvene kašike.

Verige, crni kolutovi neraskidivo vezani u lanac, kao ljudska koljena;

otac, sin, unuk, praunuk, čukununuk...

Verige vise od čerjena do ognjišta, kao da spajaju zemlju sa nebom. Na verigama kotao u kojem se sprema i čuva hrana. Čađave, crne, svjetlucave-nalik su ”okoviama” kojima se čovjek veže za kuću.

Tekst, Aco Dragićević- Pašin

Fotografija: Mladen Bulut- Anđelkov

-----------

Na portalu Prebilovci-selo na internetu, od 18. Maja 2017. godine

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template