Pričao mi je đed…*

 

LazarEkmecic

Lazar (Đure) Ekmečić (1893-1977)

         Ljudima su nepoznati putevi Gospodnji. U našem selu, na tom putu, nešto će se sigurno promjeniti nabolje. Sve su ovo, što se tiče Prebilovaca, iskušenja. Imamo svoje svetitelje i mučenike, koji su naši molitvenici pred Gospodom.

          Vjerujem Lalićevom proročanstvu u kojem se kaže. „I biće pusti Prebilovci. Glas ljudski neće se čuti, ptice neće pjevati, niti će volovi rikati, konji hrzati… Potom će selo biti obnovljeno i biće grad...“.

          Kod naših Tripkovića bilo je, uz Spasoja Tripkovića Lalića, još vidovitih ljudi.

          Ispričao mi je pokojni đed Lazar ovu priču,..

          Kad se vratio iz Velikog rata, oko njega se okupili Prebilovčani. Pričao im svoje događaje; od toga kako se predao Rusima, stupio u Prvu srpsku dobrovoljačku diviziju, kako je putovao vozom preko Rusije i Mandžurije, o ukrcavanju na engleske brodove i dolasku na Solunski front. Pričao je o borbama na frontu kod Dobrudže gdje je ranjen…

          Prisutni su ga  pažljivo slušali, a kada je đed završio priču, javi se jedan stariji Tripković, mislim da se zvao Risto. i reče đedu:

          - E moj Lako, puno si prošao i puno pretrpio. Ali to nije ništa šta nas Prebilovčane čeka. Doći će vrijeme kada će nas Prce i Šute žive bacati u jamu. Ja to neću dočekati, ali vi hoćete".

          Prisutni su se zgranuli na ove njegove reči.

          Đed iznenađen tim što je čuo upitao je starog Tripkovića:

          - Kakav Prce i Šute? Ko će žive ljude bacati u jamu, kumim te Bogom"?

          - Hoće, hoće moj Lako. Tako ja vidim. Sjetiće se , ko doživi, ovih mojih riječi", rekao je stari Tripković.

          To se zbilo davne 1920. ili 1921. godine, kada se đed demobilisao i vratio se konačno u Prebilovce.

          Nažalost, proročanstvo starog Tripkovića se ostvarilo u novom ratu koji je počeo 1941. Pričalo se za njega kada je išao često je gledao u nebo. Bog ga je rođenjem obdario darom da predviđa buduće događaje, kao što je, kasnije, predviđao i prorokovao njegov saplemenik Lalić, Spasoje Tripoković.

* Prema pričanju Lazara Lake Ekmečić (1893-1977), jednog od devetnaest Solunskih dobrovoljaca iz Prebilovaca, zabilježio u ljeto 2023. godine njegov unuk Milorad Mićo Ekmečić (1954). Prebilovački prorok Lalić, pored ostalog prorokovao je i dan kada će se upokojiti, 31. oktobara 1962. (Lučindan). Zanimljivo na Lučindan je rođen 1895. godine.

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template