Zapis o rijeci koja teče (i) od uvira ka izvoru

 

RijekaKrupa

Rijeka Krupa koja ponekad teče uzvodno

           Rijeka Krupa koja protiče kroz Hutovo blato višestruko je zanimlјiva. Postanje njeno legenda povezuje sa Svetim Petrom. Rijeka nema izvor kao druge rijeke. Vodom je hrani više izvora u dubinama Deranskog jezera. Probijajući se ravičarskim prostorima Hutova blata Krupa spaja vode ovog, inače močvarnog područja, sa Neretvom kilometar-dva uzvodno od Metkovića.

          Krupa teče kao ni jedna rijeka na svijetu - u oba pravca, češće teče od izvorišta ka ušću a nekada zna okrenuti tok- od uvira ka izviru. Da čovjek ne povjeruje. Bila je češća pojava mjenjanja toka, sve do vremena kada je betoniranjem korita Trebišnjica prestala biti ponornica a u Svitavi podignuta PHE ”Čaplјina” i obrazovano šesto jezero ovog područja koje nosi i drugo ime, park prirode. Nevelika je to rijeka, oko 9 kilometara. Međutim, od mjesta njenog postanja do uviranja u Neretvu, vazdušnom linijom razdalјina je, vjeruje se, više nego dvostruko manja. Krupa je krivudavija od krive Drine, znaju reći mještani.

          Zar nije izazov upoznati takvu rijeku.

          Sveti Petar, koji je u ovom kraju imao svoje boravište i koje i danas vjerujući narod posjećuje, prolazio je kroz Hutovo blato u ono vrijeme kada je čovjek mogao s kraja na kraj Hutova blata preći kroz krošnje hrastova a da ne dodiruje zemlјu. K sebi je u selu kod Jelima (poneko priča i o drevnom gradu Jelim) tražio od jedne majke dijete. Majka se nije htjela odvojiti od djeteta i počela je bježati. Uzludno joj je to bilo jer je Sveti Petar, kaže se dalјe u legendi, prorekao da će se za njom voda otvarati i tamo gdje je stigne uzeće je sebi a dijete će, potom, doći k njemu. Dugo je nesretnica bježala od vode a kada joj je ponestalo snage voda je uzela sebi. Na tom mjestu je rijeka danas najdublјa i to mjesto je blizu uvira u Neretvu.

          Kako je nadmorska visina Hutova blata svega 3 metra, a dno Deranskog jezera ispod nivoa mora, za vrijeme velikog vodostaja Neretve i velikog protoka vode, Krupa teče uzvodno, sve dotle dok se ne napuni Deransko jezero. Kada se to dogodi onda Krupa teče kao i sve rijeke, nizvodno (ad).

 

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template