Predsjednik Upravnog odbora udruženja Pavle Ekmečić:

U Prebilovcima mnogo toga čeka na obnovu

 

02PavleEkmecicPredsjednikUdruzenja

Pavle Ekmečić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja

         Portal Srpskainfo (Banja Luka), objavlјujući reportažu o Prebilovcima, kroz razgovor sa predsjednikom Upravnog odbora udruženja Ognjište Pavlom Ekmečićem, čitaoce je obavjestio o tome šta udruženje planira i želi postići kroz svoj rad.

          (…)

          ”Uz obnovlјeni Dom kulture koji je tada (2008.) osvještan i ponio ime Kulturni i duhovni centar sveti kralј Milutin danas se nalazi u ruševinama i školska zgrada. Spomenik je devastiran kao i, još uvijek, većina od 112 kuća u selu. Donacijama je obnovlјeno samo 27 prebilovačkih kuća, 12 ognjišta obnovlјeno je ličnim ulaganjem njihovih vlasnika. Vodovod do sela je nezavršen, asfaltni put do sela i kroz selo u veoma je lošem stanju,

          Mnogo toga u Prebilovcima čeka obnovu.

          - Gledano pojedinačno naše snage su slabe i nedovolјne za obnovu sela. Međutim, ako se udružimo, bez razlike gdje živimo i radimo, mogli bi i trebali raditi za dobrobit sela i za njegovu budućnost. Rodno selo treba nas danas više nego ikad – kaže Pavle Ekmečić, predsjednik Upravnog odbora novoformiranog udruženja građana „Ognjište”.

          Kako kaže, oslanjajući se na značaj Prebilovaca u novijoj istoriji, realno je očekivati pomoć i podršku od vlasti u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i Srbiji.

          – No, prije toga i prije svega, trebamo mi Prebilovčani lično osmišlјavati i podržavati aktivnosti u Prebilovcima za Prebilovce. Na tom tragu pokrenuli smo inicijativu, formirali i registrovali zavičajno udruženje koje ima sjedište u selu. Želјa nam je da okupimo što više Prebilovčana i da zajedno brinemo o selu i njegovim potrebama. Udruženje se nalazi na početku rada i sa ambicioznim planovima. Kakav će rezultat biti u našem radu zavisi od svih nas i naše podrške novoformiranom udruženju – zaklјučuje Ekmečić.

          Prebilovačka bratstva kumovi slave Svetih Prebiovačkih i donjehercegovačkih svetitelјa

          Uz postojeći hram Vaskrsenja Hristovog na ulazu u selo, rekonstrukcijom stare školske zgrade, pretvaranjem njene namjene u turističke svrhe, otvorile bi se mogućnosti da se povratnička domaćinstva počnu baviti vjerskim i seoskim turizmom. Ovo tim prije što je u proteklim godinama hram Vaskrsenja Hristovog posjetilo više od 50 hilјada vjerujućih Srba.

          Prebilovačka bratstva uvela su lijep običaj koji je prerastao u tradiciju, da budu kumovi Slave prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika koja se slavi, prema kalendaru SPC, 6. avgusta. Do sada su bili kumovi Dragićevići, Nadaždini, Ekmečići i Ždrakanovići. Naredne godine to će biti Buluti, a godinu dana kasnije Brnjašići. 

          Prijedlog Pavla Buluta da se obrazuje Fond za obnovu ruševina u selu

          Imaju Prebilovci sve pretpostavke da se bave vjerskim i seoskim turizmom. Selo i Hram Vaskrsenja Hristovog već se nalaze u programima Dobročinstva i drugih pokloničkih agencija SPC. Geografski položaj sela sa blagom klimom, blizina prirodnog i ornitološkog rezervata Hutovo blato, Jadranskog mora te bogatstvo kulturno-istorijskih spomenika u neposrednoj blizini sela pružaju neslućene mogućnosti za sadržajan boravak u ovom kraju.

          Još 2016. godine Pavle Bulut (95), danas jedini živi svjedok događaja u Prebilovcima iz 1941. pokrenuo je inicijativu da se obnovi svaka ruševina u selu. To je saopštio u pismu koje je uputio u zavičaj i predložio da se formira fond u koji bi se sabirala sredstva za tu namjenu. Milenko Jahura pročitano je Pavlovo pismo na skupu u Kulturnom i duhovnom centru sveti kralј Milutin kojem su prisustvovali svi povratnici u selo, ali i dobar broj onih koji, nažalost, ne žive u selu jer, još uvijek, imaju status raselјenog lica.

          Malo je reći da je pismo sa oduševlјenjem primlјeno među prisutnim.

          - Danas, kada promišlјamo o selu i kako oživjeti utulјena prebilovačka ognjišta, jedinstvena je prilika da zaboravlјenu inicijativu Pavla Buluta oživimo – ističe Pavle Ekmečić.

          Uvjeren je da će to ”Ognjište” učiniti koristeći iskustva u radu planetarne humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Drugim riječima to znači da će, kad fond za Prebilovce počne sa radom, svaka donacija, svaki odvojeni dinar, dolar ili evro i njihov utrošak biti javno dostupan na zavičajnom portalu Prebilovci – selo na internetu, utemelјenom daleke 2006. godine.

--------------------

Reportaža iz koje prenosimo dio koji se odnosi na udruženje ”Ognjište” objavlјena je 19. oktobra 2022. godine na portalu srpskainfo.com. Naslov i međunaslove odabrao je urednik zavičajnog portala

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template