Formirano zavičajno udruženje

            Nakon višemjesečnih priprema u Prebilovcima je formirano, kao nevladina i nestranačka organizacija, zavičajno udruženje građana ”Ognjište”.  Upisano je u Registar udruženja kod Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona, 7. septembra 2022.godine. Upravni odbor čine Milan Bulut, Milosav Brnjašić, Aco Dragićević (sekretar), Pavle Ekmečić (predsjednik Upravnog odbora) i Zoran Nadaždin (predsjednik Skupštine)

            Udruženje ima za cilј da podstiče aktivnosti na obnovi sela, radi na stvaranju uslova za povratak raselјenih i da doprinosi njegovanju kulture sjećanja na prebilovačke i donjehercegovačke mučenike iz Drugog svjetskog rata. Planira zavičajno udruženje u lјetnom periodu raditi na organizaciji likovnih i književnih kolonija, njegovanju običaja i tradicije koju baštine žitelјi Prebilovaca. Cilј Udruženja je i podizanje sveijsti o važnosti aktivnog učešća u opštem radu i zalaganju za bolјi položaj sela i stanovnika u matičnoj opštini, poticanju kvalitetne i tolerantne javne rasprave o važnim pitanjima za život mještana.

            - U selu je podignut i 8. avgusta 2015. godine osvještan hran Vaskrsenja Hristovog u čijoj su kripti sahranjene mošti preko 4000 nevinih žrtava iz Prebilovaca i Donje Hercegovine. Preko 50 hilјada poklonika iz različitih krajeva bivše Jugoslavije do sada je posjetilo hram i poklonilo se novomučenicima. Uz ovaj podatak koji je dobra osnova za dalјi razvoj vjerskog turizma, saznajemo od sekretara udruženja, treba podsjetiti da se Prebilovci nalazi u granicama dragulјa prirode - prirodnog i ornitološkog rezervata Hutovo blato. Tu su, polazeći od geografskog položaja sela do blage klime sve pretpostavke da se mještani Prebilovaca mogu baviti turističkim privređivanje. „Ognjište“ ima u planu podržavati rad Mjesne zajednice i sarađivaće sa drugim udruženjima i organizacijama, prije svega sa SND Prebilovci iz Beograda  i pravoslavnom crkvenom opštinom čaplјinskom i da zajedno radimo, ne samo, na razvoju pokloničkog i seoskog turizma nego i privrednog razvoja, kaže sekretar udruženja.

                                                                                                Sanja Dragićević Babić*

Sanja je novinarka RTS. Više njenih dokumentarnih filmova nagrađeno je na festivalima a za ovu priliku izdvajamo dokumentarni film Prebilovci- tamo i kamen ima ožilјak koji je snimlјen tokom lјeta 2021. godine po scenariju autora. Nagrađen je na Međunarodnom filmskom festivalu dokumentarnog filma „Shape of Life“ u ruskom gradu Permu. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Minsku  proglašen je za najbolјi film. Sanjin film u kateroriji filmova koji govore o nacionalnim tragadijama nagrađen je i na festivalu u ruskom gradu Krasnodaru. Nagrada za filmsku priču o biblijskoj tragediji jednog sela u ratu stigla je sa festivala u Sremskim Karlovcima koji se održava pod nazivom ”Filmsko bdenje duše”. Sanja Dragićević Babić na zavičajnom portalu objavila je više poetskih radova inspirisanih zavičajnim Prebilovcima. Storija o filmu Prebilovci-tamo i kamen ima ožilјak (kompletan članak)

Vijest o formiranju udruženju objavlјena je 23. oktobra 2022. godine. 28. novembra iste godine na zavičajnom portalu Prebilovci-selo na internetu ustanovlјena je nova rubrika Udruženje ”Ognjište” kada su, uz ovu vijest, objavlјeni i prvi tekstovi i dokumenti koji se odnose na aktivnost novoformiranog udruženja.

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template