Dvije slike omladine iz Prebilovaca (1962.)

Tek šezdesetih godina XX vijeka zadjevojčila se i zamomčila mladost sela. Dorasli su prvi mladići za odsluženje vojnog roka, uslijedila su svadbena veselja; sijela i posijela, igranke, fudbalske utakmice kraj jezera Škrka ili kraj Bunara u Bregavi- osnovan je čak i fudbalski klub koji se takmičio u o pštinskoj ligi . S ve mnogobrojnija omladinska organizacija, tih godina, proglašena je najaktivnijom u opštini . Redovno su priređiva ne p riredbe sa čuvenim igrankama… uz muziku sa velikog radio aparata s gramofonom koji je stigao u selo kao nagrada. Klupe su postavljane u dva reda, sa prolazom po sredini sale. Radio sa gramofonom stajao je u ćošku, desno od pozornice. Kad bi se Priredba završila, pored zida postavljana je klupa do klupe, gdje su stariji (uglavnom majke) nalazili mjesto sa kojeg se imao bolji pogled- da vide ko s kim pleše, ko je do koga u velikom kolu u kojem su znali biti i stariji. Sa klupa se bolje vidjelo ko se kome iza kola udvara. O tome, šta se događalo na ”Priredbi sa igrankom” pričalo se po selu danima…

Okupljena mladež ispred Doma kulture:

S lijeva na desno, čuče: Mirko (Vase) Ekmečić, Stevo (Obrena) Bulut, Momčilo (Boška) Tripković, Gavrilo (Jovana) Tripković (iza Momčila), Gojko (Boška) Dragićević, Maksim (Milana-Karimana) Bulut-Macan, Ljuban (Žarka) Bulut, Risto (Danila) Bulut, Mile (Milana-Bege) Bulut, Danilo (Milana) Ekmečić.

U prvom redu, u desnom dijelu fotografije: Vaso (Spasoja) Dragićević, Milenko (Dušana) Nadaždin, Sava (Danila) Brnjašić, Milovan (Milana) Mićo Dragićević, Milorad (Manojla) Šarić, Lazar (Danila) Brnjašić.

Gornji red, s lijeva na desno: Kosa (Milana-Karimana) Bulut, Stana (Milana-Karimana) Bulut, Milovan (Danila) Nadaždin, Branka (Trifka) Banđur, Todora-Toda (Todora) Bulut, Jovanka (Mirka) Ekmečić, Bogoljub (Vidoja) Šarić, Maksim (Nikole) Tripković, Manojlo (Tripka) Ekmečić, Spasenija (Pavla) Ekmečić, Branislav (Milana) Tripković, Milena (Milenka) Medić, Sava (Rajka) Šušić, Branka (Đorđe) Jahura, Anđa (Petka) Bulut (iza Branke Jahura), Mila (Danila) Bulut, Danilo (Rade) Tripković (ispred Mile), Cmilja (Danila) Brnjašić, Mica (Milana-Bege) Bulut, Anđa (Vladimira-Vlajka) Dragićević, Nada Medić, Grozdina kćerka, i dvoje nepoznatih iz omladinskog rukovodstva Čapljine. U pozadini na fotografiji su Ana (Mirka) i Stoja (Milana-Bege) Bulut (na vratnicima čatrnje).

Snimak nepoznatog autora, 1962.

Gornji red s lijeva na desno: Ana (Mirka) Bulut, Bogoljub (Vidoja) Šarić, Nada (Grozde) Medić, Mica (Milana) Bulut, Neđa (Jovana) Tripković (ispred Mice), Todora-Toda (Todora) Bulut, Spasenija (Pavla) Ekmečić, Branka (Đorđe) Jahura, Cmilja (Danila) Brnjašić, Ljeposava (Riste) Suhić, Ljubica (Žarka) Bulut, Stoja (Milana-Bege) Bulut, Kosa (Milana-Karimana) Bulut, Sava (Milana) Dragićević (ispred Kose), Anđa (Vladimira-Vlajka) Dragićević, Milena (Milenka) Medić, Branka (Trifka) Banđur, Anđa (Petka) Bulut.

Drugi red: Branislav (Milana) Tripković, Mile (Milana-Bege) Bulut, Gojko (Boška) Dragićević (prima), Momčilo (Gojka) Čavaljuga (harmonika), Nikola Toholj (prima), Vaso (Spasoja) Dragićević, Milorad (Manojla) Šarić (gitara), Ljuban (Žarko) Bulut (bas).

Čuče: Rukovodstvo sela, tada nije postojala Mjesna zajednica: Mirko (Vase) Ekmečić, predsjednik mjesne organizacije Socijalističkog saveza, Manojlo-Aco (Tripka) Ekmečić, predsjednik omladinske organizacije i Stevo (Obrena) Bulut, partijski sekretar.

U okviru KUD ”Dušan Lolo Bulut” koje je osnovano neposredno nakon Drugog svjetskog rata u selu je djelovao tamburaški orkestar. Za više generacija mladih Prebilovčana učitelj je bio Ivan Dragićević-Dedo iz Trebižata. To je onaj zasluži poslenik u oblasti kulture na području opštine Čapljina a posebno u selu Trebižatu koji je autor pisma upućenom Sokolskom društvu u Prebilovce 1939. godine da Limena glazba iz Trebižata dolazi u Prebilovce da uveliča obilježavanje krsne slave većine mještana – Nikoljdan.

joomla template gratuitjoomla free templates
2023  Prebilovci  globbers joomla template