Banđuri

 
Danica Banđur 1938. godine
 
Danica Banđur, 1962. godine
 
Trifko sa djecom 1956. godine

Dvije fotografije pripadaju Danici Banđur, rođena Ijačić (Opličići, 1914.) udov i pokojnog Trifka. Fotografije potiču iz 1938. i 1962. godine a sačuvala ih je njihova kćerka Branislava- Branka (udata Marić). I treća fotografija pripada Banđurima. Potiče iz 1956. godine. Na fotografiji je Trifko (1897–1959) sa svojom djecom; Spasojem, Branislavom i Radojem u krilu.

Danica je umrla u izbjeglištvu (Čačak) 9. ma rta 1996. godine. Na njenom spomeniku, podignutom na čačanskom gradskom groblju piše: ”silom dođe i ostade”. Lokalni list ”Sloboda” objavio je, iz pera Ljubice Bjelan Vučićević 19. aprila 1996. godine, crticu o ovoj stamenoj i za života tako vrijednoj i među komšijama omiljenoj ženi. To što je autor crticu posvetio osobi koju, praktično, nije poznavao potvrđuje da su mnogi u Srbiji imali ogromno razumjevanje za izbjeglice i njihov život.

Iz crtice prenosiomo jedan dio.

”Sumorno jutro. Čuju se zvona sa stare čačanske crkve. Prolaznici žure na posao, zamotani, pod kapama i kapuljačama- dremnovni hrle ka još jednom praznom danu kakvi nam uglavnom prolaze.

Armiji usnulih se pridružujem i žurim kroz hladnoću.

Zastajem pred jednim tužnim licem koje me posmatra sa slike oko koje plete roj pahulja.

Budim se i čitam. Banđur Trifka Danica uokvirena crnim okvirom umrlice. Starica iz Prebilovaca u Hercegovini, ”prkosi” pahuljama koje se tope na njenoj površini.

Još jedna od tužnih i pretužnih priča Srba izbjeglica i prognanika.

Nema tih suza koje bi oplakale sve nesreće iz ovog poslednjeg rata…”

Potomci Trifka i Danice Banđur danas žive u Beogradu i Čačku. Njihov najstariji sin Spasoje, već godinama se prijavljuje, nažalost bezuspješno, na razne konkurse da mu se odobre sredstva za obnovu kuće Banđura na ulazu u selo…

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template