Djevojke iz 1939. godine

Klik za vecu sliku

Prebilovci su bili selo mladosti, selo djece, djevojaka i momaka. Na fotografiji koju objavljujemo tek je svaka treća djevojka iz sela pred Drugi svjetski rat.

Sa ove fotografije preživjele su: Dušanka Mandrapa, Ljubica Šarić, Ljuba i Krstinja Ćuk te Neđa Ekmečić. Najstarija djevojka imala je 29 godina, Draginja Nadaždin a najmlađa je bila djevojčica sa jedanaest godina, Ljubica Bulut. U vrijeme kada je nastala ova fotografija 1939. godine, nakon domaćinskog tečaja u Osnovnoj školi "Kralj Milutin", samo je jedna osoba sa fotografije bila udata - Mila Banđur.

1. Dragićević (Ilije) Sava (20), 2. Bulut (Ljubana) Mileva (17), 3. Medić (Riste) Đurđa- Đuka (18), 4. Ćirić (Tripka) Darinka (19), 5. Ćuk (Todora) Mileva (17), 6. Tripković (Mitra) Olga (14), 7. Ekmečić (Stojana) Anđa (14), 8. Ekmečić (Rade) Jovanka (13), 9. Bulut (Obrena) Milena (14), 10. Šarić (Milana) Spasenija (16), 11. Ćirić (Tripka) Sava (17), 12 Bulut (Vlade) Ljubica (11), 13. Ćirić (Tripka ) Radojka (17) [Tripkove kćerke Sava i Radojka su sestre bliznankinje], 14. Brnjašić (Dušana) Slavojka (14), 15. Ekmečić (Uroša) Milosavka (12), 16. Ekmečić (Marka) Neđa, rođena 1930. godine, preživjela stradanje, udala se za Nikolu Mandrapu iz Gabele. Danas živi sa porodicom u Novom Sadu, 17. Ždrakanović (Nikole) Mila (21), 18. Mandrapa (Jove) Dušanka, preživela. Rodom sa Dubravice, bila u Prebilovcima kod đeda i babe po majci Danici koja je od Ždrakanovića. U toku rata udala se za Danila (Marka) Nadaždina u Prebilovce. 19. Ćuk (Jove) Krstinja, preživela, poslije tečaja udala za Šušića sa Pustipuha (Ljubinje). Nakon rata preselila se, sa porodicom, u Gajdobru, 20. Ždrakanović (Mitra) Draginja (18) 21. Ždrakanović (Maksima) Stoja (17) [Ubijena 8. avgusta 1941. godine u Šarića bašti u Prebilovcima], 22. Bulut (Maksima) Anđa (16) 23. Šarić (Mitra) Ljubica, preživela stradanje 1941. godine. Rođena 1923 godine. Posljednji rat zatekao je na liječenu u mostarskoj bolnici. Odatle biva otpuštena i odlazi u Prebilovce. U zapaljenom selu ne nalazi nikog, vraća se u Čapljinu gdje je hapse i zatvaraju. Poslije izvjesnog vremena protjerana je u Istočnu Hercegovinu. List "Hercegovac" objavio je njenu životnu priču i susret sa zapaljenim i porušenim rodnim selom. Umrla je 1993. godine u izbeglištvu, 24. Dragićević (Nikole) Mila (20), 25. Ždrakanović (Spasoja) Koviljka (20), 26. Ćuk (Todora) Ljubica, preživela. Prije početka Drugog svjetskog rata udala se za Milana Šušića sa Pustipuha, (Ljubinje), 27. Ekmečić (Vase) Mila, rođena 1921. godine. Bačena trudna zajedno sa mužem Zelenković (Đorđa) Ilijom 4. avgusta 1941. godine u jamu na Bivoljem Brdu, 28. Ekmečić (Save) Anđa (21), 29. Banđur (Đure) Mila (27) [jedina bila udata] 30. Bulut (Mitra) Fimija (20), 31. Bulut (Đure) Radojka (13), 32. Dragićević (Nikole ) Grozda (22), 33. Šarić (Milana) Jelisavka (20), ubijena u Bregavi na bunaru 7 avgusta 1941. godine, 34. Mirković (Lazara) Joka (15), 35. Bulut (Đure) Danica (16), 36. Nadaždin (Lazara) Draginja (29)

Klik za vecu sliku

Napomene uz objavljivanje zajedničke fotografije djevojaka iz Prebilovaca
* Ispred djevojačkog prezimena, imena oca i imena djevojaka nalazi se broj radi lakšeg prepoznavanja likova na fotografiji. Kod onih djevojake iza čijeg imena se nalazi broj u zagradi, on označava godinu starosti prilikom pogibije. Osim u tri slučaja, što je posebno naglašeno u gornjem tekstu, sve djevojke su poginule na isti način u istom danu - 6. avgusta 1941. godine- bacanjem živih tijela u jamu Golubinku kod Šurmanaca. Za druge osobe na slici koje su preživjele Drugi svjetski stoji objašnjenje uz njihovo ime i prezime takođe u gornjem tekstu.

Nakon prvog objavljivanja fotografije javio nam se jedan broj čitalaca s više prijedloga i sugestijama. Najviše prijedloga bilo je da objavimo imena djevojaka koje se nalaze na fotografiji. S tim u vezi a radi bolje preglednosti obezbjedili smo kopiju fotografije sa brojevima. Bilo je i primjedbi da smo prilikom preslikavanja fotografije izostavili lik Ekmečić (Rade) Danice koja se nalazi, gledano s lijeva, prva u drugom redu djevojaka koje sjede. Fotografiju koju objavljujemo preuzeli smo iz knjige Novice Vojinovića "Srpske jame u Prebilovcima", strana 473 i prenjeli dmo jr onako kako je i u knjizi objavljena. U međuvremenu dobili smo i kopiju originalne fotografije koja potvrđuje da su primjedbe koje smo dobili opravdane. Objavljujemo i tu kopiju s nadom da ćemo dobiti kvalitetniji snimak originalne fotografije na kojoj se jasno vide sve djevojke na fotografiji koja je snimljena, da podsjetimo, 1939. godine. Kako u Prebilovcima za vrijeme Drugog svjetskog rata ustaše nisu sve kuće zapalile, sačuvano je više primjeraka ove fotografije. Snimak je napravio izvjesni fotograf Jurjević.

_____________

Likove na fotografiji prepoznali: Ljubica Ljuba Šarić, Neđa i Mladen Ekmečić, Joka Ekmečić-Jahura, Dušanka, Danilo i Dušan Nadaždin, Mirko, Lazar- Čolo, Danilo- Baron Bulut, Spasoje Dragićević- Paša, Risto i Manojlo Suhić, Todor i Danilo Brnjašić.

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template